Zawieszenie spłaty raty kredytu

Sytuacja ekonomiczna na świecie jest bardzo dynamiczna. Polska nie jest wyjątkiem, a inflacja oraz ciągle rosnące stopy procentowe przekładają się na poziom życia zwykłych obywateli. Różne czynniki, zarówno wewnętrzne i zewnętrzne sprawiają, że ciężko jest utrzymać w ryzach zaplanowany wcześniej domowy budżet. Sytuacja jest szczególnie ważna dla osób, które spłacają kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Jak zachować się w sytuacji, kiedy zobowiązania wobec banku są na tyle duże, że przez jakiś czas po prostu nie będziemy w stanie ich spłacać? Odpowiedzią są wakacje kredytowe. Zapraszamy do lektury tego artykułu, który opisuje mechanizm zawieszenia spłaty raty kredytu.

Na czym polega zawieszenie spłaty rat kredytu?

Zawieszenie spłaty rat kredytu to mechanizm, który częściowo pozwala ochronić kredytobiorcę przed nieprzewidywalnymi sytuacjami takimi jak utrata pracy, ciężka choroba czy znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej. To świetne rozwiązanie krótkoterminowe, które pozwala na znalezienie nowej pracy w przypadku jej utraty czy finansowy oddech, gdy czeka nas nieoczekiwany wydatek. O ile jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu nie musi być problemem, dłuższe zaległości to już poważna sprawa. Dzięki wakacjom kredytowym można im przeciwdziałać.

Zawieszenie spłaty rat kredytu to opcja, która pozwala dłużnikowi nie spłacać przez jakiś czas całości lub części rat. Przy tym nie trzeba obawiać się wpisu do BIG ani innych nieprzyjemności związanych z problemami ze spłatą kredytu. Zazwyczaj okres ten wynosi kilka miesięcy, lecz w niektórych przypadkach może zostać przedłużony nawet do roku. Możliwe jest również płacenie tylko części odsetkowej lub kapitałowej raty.

Zawieszenie spłaty raty kredytu – warunki

Warunki zawieszenia spłaty kredytu opisane są w umowie kredytobiorcy z bankiem i mogą znacząco się różnić. Zazwyczaj warunkiem otrzymania wakacji kredytowych jest jego punktualna i bezproblemowa spłata w okresie poprzedzającym wniosek przez wyznaczony w umowie okres czasu. Nie zaszkodzi również wykazanie liczby osób na utrzymaniu i dokładne zarysowanie trudności oraz ich obiektywnych przesłanek.

Zawieszenie spłaty raty kredytu zostało umożliwione również w jednej z wersji antycovidej Tarczy Antykryzysowej rządu. Tutaj warunkiem jest utrata zatrudnienia lub dochodu w związku z pandemią COVID-19. Umożliwia to trzymiesięczny okres wakacji kredytowych bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Przyjęty 17 maja 2022 roku rządowy projekt ma umożliwić zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego na maksymalnie osiem miesięcy. Na konkrety musimy jeszcze trochę poczekać, ale będzie to z pewnością duża ulga dla kredytobiorców, którzy muszą odbić się finansowo. Usunięcie się z BIG i innych baz dłużników nie będzie proste, jeżeli pojawią się problemy.

Wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu – wzór

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu często można znaleźć na stronie internetowej banku. Powinien zawierać on następujące dane:

  • Imię i nazwisko osoby składającej wniosek;
  • Jej PESEL oraz NIP (jeśli dotyczy);
  • Numer umowy kredytowej oraz datę jej zawarcia;
  • Adres placówki bankowej;
  • Datę oraz podpis kredytobiorcy.

Decyzję o skorzystaniu z takiego rozwiązania należy uzasadnić we wniosku o zmianę harmonogramu spłaty kredytu. Określona powinna zostać też liczba miesięcy, przez które obowiązywałyby wakacje kredytowe.

Na jak długo można wziąć wakacje kredytowe?

Okres zawieszenia spłaty kredytu może różnić się, w zależności od zapisów umowy zawartej z bankiem. Minimalnym okresem jest miesiąc, natomiast najlepsze oferty na rynku umożliwiają całoroczne wakacje kredytowe. Najczęściej spotkać można się z wakacjami kredytowymi trwającymi od 3 do 6 miesięcy.