Liczba osób na utrzymaniu — jak liczyć rodzinę do zdolności kredytowej?

Obowiązkiem przy staraniach o uzyskanie kredytu hipotecznego jest posiadanie zdolności kredytowej. Bank bierze pod uwagę kilka czynników, aby móc ją ustalić. Jeden z nich to liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy. Jak liczyć rodzinę przy określaniu swojej zdolności kredytowej? Czy liczba dzieci ma znaczenie?

Jak rodzina wpływa na zdolność kredytową?

Posiadanie zdolności kredytowej to przede wszystkim spełnienie przez wnioskodawcę takich warunków jak zorganizowanie wkładu własnego czy w ocenie danego banku możliwość uiszczania rat zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu. Szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego może warunkować również stan liczebny rodziny.

Oczywiście wiele zależy także od tego, ile wynosi pensja rodziców. Im wyższy dochód netto pary małżeńskiej, tym większa szansa, że nawet przy kilku dzieciach bank przydzieli rodzinie pożyczkę. Dlatego punkt wyjścia to zsumowanie zarobków rodziców. Jednocześnie warto zaznaczyć, że do pojęcia rodziny zaliczana jest para małżeńska oraz dzieci, nawet jeżeli w grę wchodzi kredyt na jedną osobę w małżeństwie. Inni krewni nie mają żadnego powiązania z kwestią zdolności kredytowej.

Jak liczyć liczbę osób na utrzymaniu?

W przypadku pary bezdzietnej często spotykany wymóg, który stawia dana instytucja finansowa, to dochód netto w wysokości 4000 złotych. W takim przypadku można otrzymać kredyt sięgający maksymalnie kwoty około 350 tysięcy złotych. W przypadku posiadania jednego dziecka wysokość ta spada do mniej niż 200 tysięcy złotych. Z dwójką lub trójką dzieci szansa na otrzymanie jakiegokolwiek kredytu właściwie zanika, choć pomóc mogą w tym propozycje kredytów dla młodych małżeństw.

Dlatego 5000 czy 600 złotych dochodu netto to suma, od której można tak naprawdę dopiero zacząć myślenie o dostaniu kredytu, jeżeli posiada się przynajmniej jedno dziecko. Warto także pamiętać, że liczba potomków określana jest w momencie składania wniosku. Jeżeli dziecko przyjdzie na świat przed uruchomieniem kredytu, nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się ich liczba w czasie, gdy wnioskodawca ubiega się o pożyczkę i wypełnia pierwsze dokumenty.

Czy 500+ wlicza się do zdolności kredytowej?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych preferencji banków. Istnieje natomiast pewne ryzyko, że instytucja finansowa, na którą się zdecyduje wnioskodawca pod kątem pożyczki, świadczenia przyznawanego rodzinie z programu 500+, nie weźmie pod uwagę przy określaniu zdolności kredytowej.

Banki patrzą na te środki jako niepewne oraz niestałe źródło dochodu. Czas na spłatę kredytu hipotecznego będzie sięgać nawet kilkudziesięciu lat, a świadczenie z programu 500+, w zależności od wieku dziecka, może obowiązywać raptem przez kilka. Przykładowo, jeżeli w momencie ubiegania się o pożyczkę potomek ma 15 lat, to środki z programu 500+ będą przyznawane rodzicom jedynie przez pierwsze trzy lata spłaty kredytu. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że okres ten okaże się dla banku zbyt krótki.

Wspólny kredyt małżeński zwiększa zdolność kredytową

Z pewnością wiele par w momencie ubiegania się o kredyt zastanawia się, czy lepiej to zrobić wspólnie lub wybrać do tego tylko jedno z duetu. Instytucje finansowe nie stawiają żadnych wymogów i można dostać kredyt zarówno w pojedynkę, jak i z drugim krewnym. Nie musi to być wcale partner ze związku małżeńskiego, lecz jakakolwiek, nawet dalsza, osoba z rodziny. Co więcej, można ubiegać się też o wspólny kredyt bez ślubu.

Na pewno składanie wniosku o pożyczkę przez obie połowy związku małżeńskiego zwiększa szansę na powodzenie w działaniu. Zdolność kredytowa staje się silniejsza, ponieważ można przedstawić bankowi wyższy dochód netto. Poza tym odpowiedzialność za spłatę zostaje podzielona, a jeżeli mężowi czy żonie na pewnym etapie życia sprawy zawodowe nie potoczą się pomyślnie, to zawsze pozostaje wsparcie od drugiej osoby ze związku.

Banki na pewno przychylniej oceniają wnioskowanie o kredyt przez parę niż pojedynczą osobę, widząc większą stabilność zawodową w rodzinie, nawet jeżeli zdarzają się separacje czy rozwody. Należy natomiast pamiętać o tym, że w momencie ubiegania się o kredyt przez parę, świadome tego muszą być obie strony. Według Kodeksu Rodzinnego za zobowiązania małżonka nie odpowiada współmałżonek w przypadku, gdy kredyt został przyznany bez jego wiedzy.