Jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu – konsekwencje

Opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych mogą przynieść wiele konsekwencji, niezależnie od tego, czy chodzi o jednodniowe opóźnienie, czy dłuższy okres. To, jakie są konsekwencje takiego opóźnienia, zależy w dużej mierze od konkretnej umowy kredytowej, a także od indywidualnej polityki instytucji pożyczkowej. Niemniej jednak nawet jednodniowe opóźnienie może wpłynąć na opłaty odsetkowe, a w przypadku darmowych chwilówek doprowadzić do konieczności opłacenia wysokiej prowizji. Poniżej omówimy, jakie mogą być konsekwencje jednodniowego opóźnienia w spłacie kredytu.

Odsetki za jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu

Jednym z najbardziej bezpośrednich skutków opóźnienia w spłacie kredytu są odsetki karności. Chociaż zależy to od konkretnego banku i umowy, często banki nałożą dodatkowe odsetki za opóźnienie nawet jednego dnia. Te odsetki są dodatkowym kosztem ponad regularną ratę kredytową i mogą szybko się gromadzić, jeśli opóźnienie w spłacie jest dłuższe. Nietrzymanie się harmonogramu spłaty w przypadku nawarstwiających się opóźnień może skutkować również wypowiedzeniem umowy przez bank, a zatem oznaczać konieczność szybkiej spłaty całego długu.

Jednodniowe opóźnienie może wydawać się nieznaczne, ale trzeba pamiętać, że nawet niewielkie opłaty mogą się sumować i zwiększać całkowity koszt kredytu. Nawet jeżeli maksymalne odsetki za opóźnienie nie sięgną więcej niż maksymalne 24% w skali roku (stan na maj 2023 roku), co przy jednym dniu nie jest wielką kwotą, w przypadku umów pozabankowych mogą skończyć się znacznie wyższą opłatą. Czemu?

Najpoważniejsze konsekwencje – utrata rabatu na pożyczkę 0%

Niektóre firmy pożyczkowe oferują pożyczki z zerowym oprocentowaniem, kredyty bez odsetek lub innymi korzyściami dla klientów, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązania. Jednak jednodniowe opóźnienie w spłacie może spowodować utratę tych korzyści. Zasady dotyczące utraty tych rabatów zależą od konkretnej umowy, ale zazwyczaj nawet jednodniowe opóźnienie w spłacie powoduje naliczenie zwyczajowej prowizji.

Utrata rabatu na pożyczkę 0% oznacza, że zamiast spłacać pożyczkę bez dodatkowych odsetek, kredytobiorca może musieć zacząć płacić odsetki, co zwiększa całkowity koszt pożyczki. Często dochodzi również koszt prowizji, w przypadku chwilówek wynoszący nawet kilkaset złotych.

Wpis do bazy za jednodniowe opóźnienie w spłacie kredytu?

Opóźnienie w spłacie kredytu może skutkować wpisem do baz dłużników, takich jak BIK, KRD, ERIF, BIG InfoMonitor, lub do innych baz, które gromadzą informacje o niespłaconych zobowiązaniach finansowych. Jednak wpis taki najczęściej jest dokonywany dopiero po dłuższym okresie zaległości, zazwyczaj powyżej 60 dni. Przy jednodniowym opóźnieniu jest mało prawdopodobne, aby spowodować wpis do takiej bazy, choć zawsze zależy to od konkretnej umowy kredytowej i banku.

Pomimo to, warto pamiętać, że nawet krótkotrwałe opóźnienia mogą wpłynąć na historię kredytową i zdolność kredytową. Banki mogą monitorować terminowość spłaty kredytów i brak sumienności może wpłynąć negatywnie na przyszłe decyzje kredytowe banku czy innej instytucji pożyczkowej. Odrzucenie wniosku po scoringu to przykra sprawa i może zmusić nas do wzięcia pożyczki na mniej korzystnych warunkach.

Co zrobić, gdy zapomnimy zapłacić raty pożyczkowej?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało nam się zapłacić raty w terminie, najważniejsze jest szybkie działanie. Najlepiej skontaktować się z bankiem lub instytucją, która udzieliła kredytu, aby wyjaśnić sytuację. Możliwe, że bank będzie w stanie udzielić krótkoterminowego odroczenia płatności lub zaproponować inne rozwiązanie, które pomoże uniknąć negatywnych konsekwencji opóźnienia.

Ponadto warto wziąć pod uwagę ustawienie automatycznych płatności lub przypomnień o terminach płatności, aby uniknąć opóźnień w przyszłości. Jeżeli nie wzięliśmy darmowej chwilówki, nie mamy się zazwyczaj czym martwić, o ile oczywiście szybko uregulujemy zaległość.