Wykreślenie współkredytobiorcy z kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, które zaciągane jest zazwyczaj nawet na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. W trakcie jego spłaty może dojść do sytuacji losowych, które sprawią, że wspólna spłata hipoteki nie będzie dalej wchodziła w grę. Istnieje kilka sytuacji, w których wykreślenie współkredytobiorcy z kredytu hipotecznego to najlepsza możliwa opcja. Proces ten nie jest specjalnie skomplikowany, wymaga jednak spełnienia kilku warunków. Kiedy wykreślenie współkredytobiorcy jest dobrą opcją i jakie warunki w tym celu należy spełnić? Jak zwolnić z długu współkredytobiorcę? Czy można go wyrzucić z kredytu bez jego zgody? Na te pytania odpowiemy w tym artykule, zapraszamy do lektury!

Kiedy wykreślenie współkredytobiorcy z kredytu hipotecznego jest dobrą opcją?

Najczęstszym powodem dla którego wykreśla się współkredytobiorcę z kredytu hipotecznego jest rozstanie się dwójki partnerów, których ów kredyt połączył. Nawet w sytuacji rozwodu i kiedy to sąd wskaże, ich nieruchomość należy do jednej z osób, obie strony dalej zobowiązane są do regularnego opłacania rat za hipotekę zgodnie z odpowiedzialnością solidarną małżonków za kredyt.

Stwarza to sytuację kłopotliwą, gdzie najlepszym wyjściem jest przejęcie kredytu hipotecznego w całości przez jedną ze stron. Wykreślenie współkredytobiorcy jest również optymalnej rozwiązaniem w sytuacjach, kiedy ten kwapi się do spłacania kredytu.

Co jest potrzebne do wykreślenia współkredytobiorcy z kredytu hipotecznego?

Wykreślenie kredytobiorcy z kredytu hipotecznego możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba przyjmująca na siebie kredyt spełni kilku warunków. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania wystarczającej zdolności kredytowej – jeśli takowej nie ma, konieczna może być nadpłata kredytu lub wykup dodatkowych ubezpieczeń, aby nie spotkać się z odmowną decyzją banku.

Aby wykreślić współkredytobiorcę z kredytu hipotecznego, koniecznie będzie złożenie stosownego wniosku w placówce banku lub online. Niektóre banki mogą poprosić o wysłanie wypełnionych dokumentów na adres pocztowy. Bank musi wówczas wystawić promesę do kredytu, którą można uzyskać po sprawdzeniu, czy jedna osoba jest w stanie spłacić hipotekę.

Jak zwolnić z długu współkredytobiorcę?

Aby zwolnić z długu współkredytobiorcę, należy wypełnić stosowny wniosek o odłączenie od kredytu hipotecznego. Pismo to powinno zawierać takie dane jak imię i nazwisko współkredytobiorcy, jego adres, telefon kontaktowy, numer umowy kredytowej oraz uzasadnienie takiego stanu rzeczy.

Warto zaznaczyć, iż żadna ze stron nie może odstąpić od spłacania zobowiązania sama. W tym celu, konieczne jest zawarcie specjalnego porozumienia z bankiem w którym zaciągnięto kredyt hipoteczny, a zdolność kredytowa osoby przejmującej całość hipoteki jest wystarczająca.

Czy można wykreślić współkredytobiorcę z kredytu hipotecznego bez jego zgody?

Podobnie jak w przypadku chęci odstąpienia od spłacania kredytu hipotecznego, również i wykreślenie współkredytobiorcy z tego zobowiązania jest niemożliwe. Osoby, które zdecydowały się na wspólne wzięciu kredytu hipotecznego są solidarnie zobowiązane do jego spłaty. Oznacza to, iż w celu wykreślenia współkredytobiorcy z hipoteki konieczne będzie zawarcie porozumienia z bankiem udzielającym kredytu.