Czy 500 plus wlicza się do dochodu?

Wiele osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że 500 plus jest uznawane za dochód. Prawidłowo wykorzystane może pomóc ci w uzyskaniu pożyczki pozabankowej czy nawet kredytu gotówkowego w zwykłym banku. Z kredytem hipotecznym będzie już znacznie trudniej. Wiele zależy jednak od tego, jak tego typu świadczenia rozpatruje konkretny pożyczkodawca.

Czym jest dochód we wniosku pożyczkowym?

Przy składaniu wniosku o pożyczkę ważne jest podanie dokładnych informacji finansowych. Jednym z kluczowych aspektów, o które zawsze dopytują kredytodawcy, jest dochód. Może to być dowolna forma regularnego przychodu, w tym pensje, premie, prowizje, dywidendy, alimenty, alimenty na dzieci, świadczenia socjalne, zasiłki dla bezrobotnych czy świadczenia emerytalne.

Na podstawie tych informacji kredytodawcy określają kwotę, jaką możesz pożyczyć, oraz oprocentowanie, jakie ci zaoferują. Biorąc pod uwagę charakter 500+ jako świadczenia socjalnego, nie powinno być problemu z jego uznaniem za część regularnych dochodów, które są istotnym warunkiem wzięcia kredytu. Nie zawsze jest to jednak tak oczywiste.

Czy 500+ może być zatem uznane za dochód we wniosku o pożyczkę?

O tym, że 500+ może być uznane za dochód przy liczeniu zdolności kredytowej, pozytywnie wypowiedziała się Komisja Nadzoru Finansowego. W marcu 2016 roku Andrzej Jakubiak, ówczesny przewodniczący KNF, zaznaczył, że nie ma powodów, aby było inaczej. Jego wypowiedź odnosiła się do kredytów konsumenckich i tak też traktowały to banki. Dopiero w 2022 roku Credit Agricole zaczął brać pod uwagę 500+ również w ocenianiu zdolności kredytowej przy zobowiązaniach hipotecznych.

Z oczywistych względów pozytywnie do wliczania do dochodu świadczenia 500+ podchodzą firmy pożyczkowe. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych można spodziewać się, że 500 zł na każde dziecko będzie stałym i regularnym źródłem pieniędzy w danej rodzinie. Nie ma zatem powodów, aby wyłączać ją z obliczania zdolności kredytowej. Ostatecznie decyzja leży jednak po stronie pożyczkodawcy i może zdarzyć się, że poszczególne instytucje będą traktowały tego typu świadczenia z pewną rezerwą.

Jaki wpływ na wysokość pożyczki ma 500+?

Oprócz potwierdzenia zdolności do spłacenia zobowiązań wyższy regularny dochód ma wpływ także na dostępną kwotę, jaką pożyczkobiorca może zaciągnąć. Jeżeli dana firma pożyczkowa uznaje świadczenie 500+ za stabilne źródło przychodu, naturalnie podnosi ono maksymalną wysokość długu. To istotne także w przypadku większej liczby osób na utrzymaniu, co obniża zazwyczaj zdolność kredytową.

Trzeba jednak pamiętać, że samo posiadanie dziecka nie wystarczy do podniesienia dostępnej kwoty przez pożyczkodawcę. 500+ należy ująć w źródłach dochodu, a w razie potrzeby dostarczenia odpowiednich zaświadczeń móc wykazać, że ma się do niego prawo. Po raz kolejny na lepszej pozycji stoją klienci firm pożyczkowych. W ich przypadku częstokroć liczy się po prostu łączna kwota spływająca miesięcznie na konto, która stanowi wystarczające potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu o przychodach.

Czy 500 plus wlicza się do dochodu — podsumowanie

Krótko mówiąc, jest możliwe, żeby 500+ było liczone jako dochód we wniosku o pożyczkę od ręki. Zależy to jednak od konkretnego pożyczkodawcy i tego, jak traktuje on tego typu świadczenia. W każdym razie zawsze ważne jest, aby przy składaniu wniosku o pożyczkę podać dokładne informacje o swojej sytuacji finansowej. Zwiększy to twoje szanse na uzyskanie lepszej oferty.