Czym jest kredyt kupiecki ?

Czym jest kredyt kupiecki

Spośród dziesiątek istniejących instrumentów finansowania bieżącego funkcjonowania działalności gospodarczej – najciekawszym, a jednocześnie najszerzej stosowanym jest tak zwany kredyt kupiecki. Jest to najtańsza możliwa forma na zapewnienie swojej działalności oddechu, lub też patrząc w drugą stronę, na pozbycie się zalegającego towaru podczas zastoju na rynku.

Kredyt kupiecki, czy też nazywany również kredytem handlowym – to nic innego, jak stosowne wydłużenie terminów zapłaty za towary, lub usługi pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Można sporządzać do tego stosowne umowy, jednakowoż najczęściej nie ma takiej potrzeby. Podstawowym instrumentem którym posługują się firmy jest odpowiednie wydłużenie terminu spłaty na fakturze. Przy przekroczeniu najczęściej standardowych wzorów rzędu 7/14/30 dni, stosuje się faktury z odroczonym terminem płatności. W tym zakresie panuje w polskim prawie bardzo duża swoboda, która pozwala na niemalże dowolną modyfikację w tej sferze. Wszystko zależy głównie od dobrej woli obu stron.

kredyt kupieckiCo daje nam pożyczka kupiecka ?

 

Dzięki pożyczce kupieckiej kredytobiorca ma możliwość prowadzenia płynnej działalności nawet pomimo całkowitych pustek w kasie. Mając do dyspozycji zasadniczo wydłużony czas spłaty i możliwość nabycia towarów, działalność nie staje i nadal skutecznie generuje zyski. Największe korzyści odnoszą na tym małe i średnie przedsiębiorstwa. W nich nakłady na inwestycje są horrendalnie wysokie w stosunku do zgromadzonego kapitału, stąd też kredyt handlowy pomaga złapać oddech w najtrudniejszych chwilach przestoju. Szansa odroczenia spłaty nie pociąga za sobą konieczności drastycznego zmniejszania wydatków, czy też radykalnych cięć kadrowych.

Aczkolwiek także i pożyczkodawca odnosi wymierne korzyści. W momentach zastoju magazyny niejednokrotnie toną w wyprodukowanym w nadmiarze w towarze, a mniejsi kontrahenci nie posiadają odpowiednich finansów na zrealizowanie odpowiednio dużego zamówienia. Magazynując i trzymając towary tracą obie strony, więc taka forma pożyczki pozwala przywrócić naturalny obieg w krwiobiegu biznesowym.

Nie do przecenienia jest tutaj także sama funkcja zacieśniania relacji biznesowych. Firmy, które przez wiele lat współpracują na tej bazie stają się pewnymi partnerami i mogą dawać godne polecenia znajomości i możliwości. Dla mniejszych działalności tak ważne jest zatem, aby ściśle dotrzymywać tych wydłużonych terminów, gdyż w przyszłości żadna poważniejsza spółka może nie chcieć już z nami współpracować na tej zasadzie. Nie ma bowiem na rynku finansowym innej formy kredytowania na tak doskonałych warunkach. W praktyce nie ma tutaj żadnych odsetek, nie ma stosu formalności, czy pośredników. Rynek tę formę stworzył niejako sam. Oczywiście istnieją również pożyczki kupieckie, którym przyświeca podobna idea, ale pieniądze za towar opłaca pośrednik, czyli bank. Nie jest to jednak już tak dobra forma, gdyż w kwestii kosztów jest porównywalna do innych rodzajów bankowych kredytów dla firm.