Zdolność kredytowa – na jaki kredyt Cię stać?

zdolność kredytowaZdolność kredytowa to szansa na spłatę zaciągniętej pożyczki wliczając w to odsetki obowiązujące w terminach zapisanych na kartach umowy. Taka definicja obowiązuje przede wszystkim w ustawie o Prawie bankowym. Jest to określenie istotne dla banków, a także dla potencjalnych kredytobiorców. Bank musi mieć pewność, że osoba ubiegają się o kredyt spełni warunki umowy, zaś przyszły klient powinien rozumieć swoje możliwości finansowe. Tego typu badanie ma na celu wyłącznie ochronę bezpieczeństwa banku, kredytobiorcy, jak i osób, które lokują swoje środki w danej instytucji. 

Zasady obliczania zdolności kredytowej

W teorii zdolność kredytową oblicza się na zasadzie różnicy dochodów netto i bieżących wydatków danej osoby. Bank w ten sposób ustala, czy pozostałe środki będą wystarczające na spłatę ustalonej raty kredytu. Większość banków stosuje zasadę, że miesięczna rata nie powinna być większa niż połowa wolnych przychodów potencjalnego kredytobiorcy.

Ocena zdolności kredytowej

Aby dokonać oceny zdolności kredytowej, bank będzie wymagał okazania istotnych informacji i dokumentów. W skład kryteriów, w oparciu o które bank przeprowadzi weryfikację, wchodzą: 

  • forma zatrudnienia – stabilną i bezpieczną formą jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Dobrą ocenę może uzyskać również umowa na czas określony. Bank nie wyklucza także osób, które posiadają umowę o dzieło czy prowadzą własną działalności gospodarczą.
  • wartość stałych miesięcznych dochodów – kluczowy będzie dochód netto na rodzinę. Im większą wartość tym korzystniejsze warunki dla pożyczkobiorców.
  • okres kredytowania – maksymalny okres spłaty kredytu może wynosić nawet 50 lat. Im jest dłuższy, tym łatwiej będzie nam uzyskać kredyt ze względu na lepszą zdolność kredytową. Warto jednak pamiętać, że im dłuższy okres kredytowania, tym większymi odsetkami będzie opatrzona nasza kwota zobowiązania.
  • długość okresu zatrudnienia – im dłuższy tym lepiej. Krótki staż w danej firmie może przełożyć się na to, że bank iż na że nasze dochody nie są stabilne. Minimalnie kredytobiorca powinien być mieć 6-miesięczny staż pracy. W sytuacji działalności gospodarczej podobnie jak umowy o dzieło okres ten wydłuża się do nawet 24 miesięcy. Wszystko uzależnione jest jednak od instytucji bankowej.
  • wiek – minimalnym wiekiem w przypadku większości banków Jet 18 lub 21 lat. Maksymalny wiek natomiast to od 65 do 80 lat.
  • wkład własny – większość placówek proponuje kredyt który pokrywa 100% inwestycji. Niektóre stawiają wymaganie w postaci pokrycia części pożyczki z środków własnych. Jeśli nasz wkład własny będzie większy, będziemy mogli liczyć wówczas na korzystniejsze warunki jakimi opatrzona będzie oferta banku. Istnieje również szansa na uzyskanie niższego oprocentowania.

stan cywilny – zazwyczaj małżeństwom szybciej i łatwiej przychodzi uzyskanie kredytu niż osobie samotnej. 

inne rodzaje zadłużenia – to negatywny czynnik, który może odbić negatywne piętno na naszej zdolności kredytowej.